PhD research and thesis, research and analytic work on researches in progress.

Research: sociology of families, family policy, parenting, parental roles, fatherhood, internet dating

Publications:

  • Žakelj, Tjaša (2010): Intimacy in the Context of Internet Dating. Revija Annales. Series historia et sociologia (CC - WoS). Koper, Založba Annales.  (in process of publication)
  • ŽAKELJ, Tjaša, ŠVAB, Alenka. Usklajevanje dela in družine: med zakonodajnimi spodbudami in vsakdanjim življenjem. Soc. delo, avg. 2009, letn. 48, št. 4, str. 215-226.
  • RENER, Tanja, HUMER, Živa, ŽAKELJ, Tjaša, VEZOVNIK, Andreja, ŠVAB, Alenka. Novo očetovstvo v Sloveniji (New Fatherhood in Slovenia), (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008.
  • BOŠKIĆ, Ružica, ŽAKELJ, Tjaša, HUMER, Živa. Everyday life of disabled persons in Slovenia : the case of family life and leisure time. Revija za sociologiju, 2008, letn. 39, št. 4, str. 251-265.
  • KOBAL, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša. Osebe v postpenalni obravnavi na trgu dela. Soc. delo, 2007, letn. 46, št. 3, str. 157-165.
  • ŽAKELJ, Tjaša. Pojmovanje starševskih vlog v razveznih postopkih. Teor. praksa,   jan.-apr. 2007, letn. 44, št. 1/2, str. 173-190.

Personal bibliography (in Slovene) available at: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100414111830-29382.html

Žakelj, Tjaša (2010): Intimacy in the Context of Internet Dating. Revija Annales. Series historia et sociologia (CC - WoS). Koper, Založba Annales. (in process of publication)

ŽAKELJ, Tjaša, ŠVAB, Alenka. Usklajevanje dela in družine: med zakonodajnimi spodbudami in vsakdanjim življenjem. Soc. delo, avg. 2009, letn. 48, št. 4, str. 215-226.

RENER, Tanja, HUMER, Živa, ŽAKELJ, Tjaša, VEZOVNIK, Andreja, ŠVAB, Alenka. Novo očetovstvo v Sloveniji (New Fatherhood in Slovenia), (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008.

BOŠKIĆ, Ružica, ŽAKELJ, Tjaša, HUMER, Živa. Everyday life of disabled persons in Slovenia : the case of family life and leisure time. Revija za sociologiju, 2008, letn. 39, št. 4, str. 251-265.

Žakelj, Tjaša (2010): Intimacy in the Context of Internet Dating. Revija Annales. Series historia et sociologia (CC - WoS). Koper, Založba Annales.  (in process of publication)

ŽAKELJ, Tjaša, ŠVAB, Alenka. Usklajevanje dela in družine: med zakonodajnimi spodbudami in vsakdanjim življenjem. Soc. delo, avg. 2009, letn. 48, št. 4, str. 215-226.

RENER, Tanja, HUMER, Živa, ŽAKELJ, Tjaša, VEZOVNIK, Andreja, ŠVAB, Alenka. Novo očetovstvo v Sloveniji (New Fatherhood in Slovenia), (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008.

BOŠKIĆ, Ružica, ŽAKELJ, Tjaša, HUMER, Živa. Everyday life of disabled persons in Slovenia : the case of family life and leisure time. Revija za sociologiju, 2008, letn. 39, št. 4, str. 251-265.

KOBAL, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša. Osebe v postpenalni obravnavi na trgu dela. Soc. delo, 2007, letn. 46, št. 3, str. 157-165.

ŽAKELJ, Tjaša. Pojmovanje starševskih vlog v razveznih postopkih. Teor. praksa,   jan.-apr. 2007, letn. 44, št. 1/2, str. 173-190.

Personal bibliography (in Slovene) available at: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100414111830-29382.html

KOBAL, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša. Osebe v postpenalni obravnavi na trgu dela. Soc. delo, 2007, letn. 46, št. 3, str. 157-165.

ŽAKELJ, Tjaša. Pojmovanje starševskih vlog v razveznih postopkih. Teor. praksa, jan.-apr. 2007, letn. 44, št. 1/2, str. 173-190.

Personal bibliography (in Slovene) available at: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100414111830-29382.html